Què és?

Segons la societat espanyola de reumatología l’osteoporosi es defineix com com: “una malaltia esquelètica en la qual es produeix una disminució de la densitat de massa òssia. Així, els ossos es tornen més porosos, augmenta el número i la grandària de les cavitats o cel·les que existeixen en el seu interior, són més fràgils, resisteixen pitjor els cops i es trenquen amb major facilitat.”

Existeixen 2 tipus d’osteoporosi:

 • Osteoporosi primària: deguda a factors fisiològics, sense cap malaltia associada, i pot estar causada per nivells baixos d’estrògens, o per una edat avançada.
 • Osteoporosi secundària: associada a una patologia (malalties del sistema endocrí, malalties digestives, dèficit nutricional) o una causa externa que l’origina (fàrmacs molt comunament).

Per què ocorre?

Per a saber per què ocorre, és necessari entendre la fisiologia del teixit ossi. L’os és un teixit viu que es descompon i reemplaça constantment. Després dels 20 anys, aquest procés s’alenteix i la majoria de les persones aconsegueixen la seva massa òssia màxima a l’edat de 30. A mesura que les persones envelleixen, la massa òssia es perd més ràpid del que es crea.

Quan la velocitat de generació de l’os nou (remodelació òssia) és mes lenta que la velocitat de pèrdua d’os vell (resorció òssia), és quan es dóna lloc a l’osteoporosi.

La probabilitat de desenvolupar osteoporosi depèn en part de quanta massa òssia vas obtenir en la teva joventut. La massa òssia màxima és en part hereditària i també varia segons el grup ètnic. Com més gran sigui la densitat òssia màxima que adquireixis, més teixit ossi tindràs “en la reserva” i menor serà la probabilitat de patir osteoporosi quan envelleixis.

Com funciona la formació i manteniment dels ossos?

El principal reservori de calci del cos humà està en els ossos, i la seva deficiència està estretament relacionada amb la possibilitat de patir osteoporosi ja que, si mancada calci, es necessita obtenir-ho de les reserves, és a dir, dels ossos i això comporta la resorció (destrucció) de l’os.

El cos té una regulació homeostàtica complexa per a mantenir la constant la concentració de calci circulant en sang. El 99% del calci corporal està emmagatzemat en els ossos. L’1% restant circulant en sang és el calci iònic, i és important per a mantenir altres processos fisiològics fonamentals (contracció muscular, mineralització òssia, processos de coagulació, etc.).

La concentració de calci es manté regulant l’equilibri entre l’absorció del calci de la dieta i l’excreció de calci per orina. Si la concentració de calci baixa, augmenta la síntesi d’una hormona, la paratohormona (PTH), que desencadena mecanismes per a augmentar el calci lliure en sang:

 • Augmenta la síntesi de calcitriol (forma hormonal de la vitamina D), que augmenta l’absorció intestinal de calci, procedent de la dieta.
 • Augmenta l’obtenció del calci a partir de l’os (resorció òssia).
 • Disminueix les pèrdues de calci per orina.

Aquestes dues hormones, paratohormona i calcitriol, funcionen per a assegurar l’homeòstasi del calci. Aquesta regulació funciona bé en les primeres dècades de la vida i pitjor al final de la vida. L’absorció intestinal de calci empitjora a partir dels 65 anys el que produeix una disminució del calci en sang i pèrdua d’os per a ajustar el balanç. En les dones a partir de la menopausa augmenten les pèrdues de calci per orina sense augmentar l’absorció de calci. Per aquesta raó es recomana suplementar la dieta amb calci, o posar èmfasi en la ingesta de calci.

És important entendre que amb els nostres hàbits podem aconseguir potenciar l’acumulació de calci i evitar una pèrdua excessiva.

A qui afecta?

L’osteoporosi afecta a homes i dones de totes les races. Afecta principalment a dones també pot fer-ho en homes, adolescents i fins i tot nens. Però les dones blanques i asiàtiques, especialment les dones majors postmenopàusiques, són les que corren major risc. En concret, a Espanya, aproximadament 2 milions de dones pateixen osteoporosis, amb una prevalença en la població postmenopáusica del 25% (1 de cada 4). S’estima que aquesta malaltia és la causant d’unes 25.000 fractures cada any. Aproximadament 1 de cada 3 dones i 1 de cada 5 homes majors de 50 anys sofrirà una fractura osteoporótica en la seva vida.

Com es pot diagnosticar?

El diagnòstic de l’osteoporosi i osteopènia (situació teòrica en la qual la densitat mineral òssia no és ni normal ni osteoporótica) s’obté amb ajuda del mesurament de la densitat de massa òssia (DMO). Aquest paràmetre mesura la densitat de mineral per unitat de superfície de l’os. Per a avaluar la salut òssia normal, osteopenia o osteoporosi es valora la desviació de la DMO de la persona respecte a la mitjana de la població. Tenir una DMO menor a -2,5 (vegades la desviació estàndard d’aquesta població) és un signe diagnòstic d’osteoporosi. I DMO entre -2,5 i -1 indica osteopènia

Quins símptomes té?

Típicament, les etapes inicials de la disminució de la massa òssia no presenten símptomes, és per aquesta raó que se la coneix com una epidèmia silenciosa, i els símptomes no apareixen fins que la pèrdua d’os és tan important com perquè apareguin fractures.

Els símptomes inicials que solen aparèixer primer poden ser:

 • Dolor d’esquena, provocat per una vèrtebra fracturada o aixafada
 • Pèrdua d’alçada amb el temps
 • Una postura encorbada
 • Un os que es trenca molt més fàcilment de l’esperat.

Les fractures més freqüents són les vertebrals, les de maluc i les de canell. La fractura de maluc té especial importància ja que es considera un esdeveniment greu pel fet que requereix intervenció quirúrgica, ingrés hospitalari i suposa per al pacient una pèrdua de qualitat de vida encara que sigui per un període curt de temps.

Quins factors condicionen l’aparició d’osteoporosi?

Existeixen diferents factors que poden augmentar la probabilitat de desenvolupar osteoporosi. Entre aquests factors cal són inalterables i cal són modificables.

Els factors de risc inalterables són: el sexe (les dones són mes propenses), l’edat (a més edat, més risc), la raça (asiàtics o blancs tenen més risc), antecedents familiars (tenir un familiar directe que hagi sofert fractures, o hagi patit la malaltia), grandària del cos (a més petit menys quantitat de massa òssia per a emmagatzemar).

Els nivells hormonals també tenen la seva influència en el risc a patir osteoporosi. L’artrosis és més comuna en persones que tenen un excés o un dèficit d’hormones en el cos ja sigui per malaltia, funcionament erroni de les glàndules secretores d’hormones, o per tractaments agressius que provoquin una alteració en els nivells hormonals.

Els factors de risc modificables, és a dir, aquells en els quals si podem incidir per a reduir les probabilitats de patir la malaltia són:

Factors alimentosos:

 • Baix consum de calci: una falta de calci contribueix a la disminució de la densitat òssia, i a la conseqüent perduda òssia primerenca i un augment del risc d’aparició de fractures.
 • Trastorns de l’alimentació: una restricció extrema de la ingesta d’aliments i un baix pes afebleixen significativament l’estructura òssia tant en homes com en dones.
 • Cirurgia gastrointestinal: les intervencions en el tracte intestinal, incloses les per a perdre pes i altres trastorns gastrointestinals, limiten la quantitat de superfície disponible per a absorbir nutrients, inclòs el calci.

Estats de salut:

Patir celiaquía, malaltia inflamatòria intestinal, càncer, lupus, artritis… suposa un augment en la probabilitat de patir osteoporosi.

Estils de vida:

 • Sedentarisme: passar molt de temps assegut augmenta el risc de patir osteoporosi. Qualsevol exercici amb pesos, activitats que promoguin l’equilibri, la bona postura, caminar, córrer, saltar… són molt beneficioses per a augmentar l’activitat de renovació òssia i disminuir el risc de patir la malaltia.
 • Consum excessiu d’alcohol: un consum regular de més de dues begudes alcohòliques al dia augmenta el risc d’osteoporosi.
 • Consum de tabac: no és clar el paper que exerceix el tabac en l’osteoporosi, però hi ha evidències que el tabac afebleix les estructures òssies.

Quin tractament té?

El tractament de l’osteoporosi sol combinar medicaments juntament amb canvis en l’estil de vida.

Els bifosfonats són els medicaments que es recepten amb major freqüència per al tractament de l’osteoporosi. Alguns d’aquests poden ser:

 • Alendronat (Fosamax)
 • Risedronat (Actonel)
 • Ibandronat (Boniva)
 • Àcid zoledrónic (Reclast)

Les hormones, com l’estrogen, poden tenir un paper en la prevenció i el tractament de l’osteoporosi. No obstant això, hi ha hagut preocupació sobre els efectes secundaris potencials associats a l’ús de la teràpia hormonal. Actualment, es recomana usar la menor dosi d’hormones durant el període més curt possible.

És molt recomanable adoptar un nou estil de vida, enfocat a millorar la salut òssia.

Com millorar la salut òssia, i així, disminuir o prevenir l’aparició de la malaltia?

Per a gaudir d’una bona salut òssia hem de començar a cuidar-nos de joves i continuar fent-ho al llarg de tota la vida. En les etapes de formació òssia podem aconseguir la màxima mineralització possible i en la fase adulta minimitzar les pèrdues.

Calci:

És essencial per al desenvolupament estructural i funcional de l’os. La millor font de calci que tenim en l’alimentació és la provinent dels lactis. Durant tota la vida es recomana prendre entre 2 i 4 racions de lactis tots els dies per a cobrir les necessitats de calci. Una ració de lacti equival a 1 got de llet, 2 iogurts o 40 g de formatge.

També aporten calci els llegums, la fruita seca, el bròcoli o la col, i algunes begudes vegetals enriquides, encara que el seu aprofitament és menor.

Les etapes de la vida en les quals els requeriments són majors són la infància i adolescència, l’embaràs i la lactància, i també durant la Tercera Edat.

Aliments que aporten calci:
 • Aliments lactis: Llet, iogurt, formatge, mató, gelat de iogurt, gelats lactis.
 • Mongetes i derivats: tofu (elaborat amb sulfat de calci), mongetes blanques, pintes, cigrons.
 • Fruita seca i llavors: Ametlles, sèsam, tahini, nous del Brasil, avellanes, pasta d’ametlles.
 • Peixos: Sardines en llauna amb espines.
 • Verdures: Col, Bròcoli, nap suec.
 • Fruites: Taronja, figues seques.
 • Begudes no làcties enriquides en calci (soia, arròs, civada, etc.).
 • Cereals en gra: Amarant, farina de blat integral.
 • Uns altres: Sucre bru, melassa, algues.
 • Aliments que poden estar enriquits en calci: cereals de desdejuni.

Vitamina D

Juntament amb el calci, la Vitamina D és essencial per a la formació d’os. El seu paper és ajudar al fet que el calci de la dieta s’absorbeixi millor. La podem sintetitzar quan el sol ens dóna en la pell (10 minuts cada dia) o bé de l’alimentació: peix blau, bolets, llet de vaca o ous.

Aliments que aporten vitamina D:
 • Peixos: Areng, salmó, halibut, silur, verat, ostra, sardines, tonyina, gambes.
 • Aliments vegetals: bolets, shitake.
 • Aliments proteics (no peixos): llet de vaca, ous.
 • Aliments enriquits: llets vegetals enriquides (soia, arròs), cereals de desdejuni enriquits.

Ingesta de Vitamina K

La vitamina K intervé en la salut de l’os. En persones ancianes pot estar indicada fins i tot la suplementació a dosis baixes, ja que millora la salut òssia i redueix les fractures.

Fonts de vitamina K són:
 • Les verdures de fulla verda: espinacs, bledes, l’enciam (fulles verdes), la fulla del nap.
 • Les cols, cabdell, espàrrecs.

Activitat física

S’ha observat que l’exercici té un paper protector de la salut òssia. Les tensions que rep l’esquelet quan practiquem exercici afavoreixen la qualitat de l’os. Els que estimulen més la formació de l’os són els exercicis amb impacte i són especialment importants durant la pubertat. A més, existeix una relació directa entre la massa muscular i la massa òssia, de manera que mantenir una bona massa muscular és preventiu per a la salut òssia.

En resum, tant per a prevenir com per a tractar l’osteoporosi s’aconsella una dieta equilibrada que cobreixi totes les necessitats de nutrients, especialment el calci i la vitamina D, i fer exercici de forma regular.

Fuig del sedentarisme i realitza alguna activitat física durant vint o trenta minuts unes tres vegades a la setmana. Alguns dels exercicis que t’ajudaran a enfortir els teus ossos són caminar, ballar, practicar taitxí, ioga o exercicis de suport de pes. Evita sempre aquells que impliquin algun tipus de risc.

Deixar el tabac i reduir el consum d’alcohol:

Totes dues substàncies danyen els ossos, però l’alcohol, a més, disminueix els reflexos i augmenta el risc de caigudes i possibles fractures. L’excés de cafè tampoc és aconsellable.

Deixar un comentari