Isanta fórmules magistrals

La majoria de les teràpies farmacològiques, estan basades en tractaments industrials.

La Indústria farmacèutica és actualment la responsable que la sanitat i la salut pública estiguin a uns nivells de qualitat, seguretat, eficàcia i garantia pels malalts mai vist fins ara.

Però no sempre s’arriben a totes les situacions i a totes les necessitats que la població necessita.

Fórmules magistrals

Avui en dia, ja sigui per totes les adequacions, lleis que garanteixen les mateixes garanties, i professionals especialitzats en la matèria, els laboratoris tant dels Hospitals com de les Oficines de Farmàcia estan preparats i adequats per elaborar els medicaments individualitzats que permeten abordar totes les situacions on l’especialitat no arriba (medicaments que s´han deixat de fer, excipients que en causen al·lèrgies, composicions que no existeixen, formes farmacèutiques més adequades, vehicles que permeten una millor absorció, presentacions més extenses, etc.)

Fórmules magistrals

Hem de dir, però, que el medicament individualitzat, pel fet de ser únic i específic per una persona determinada no pot tenir els mateixos criteris que si es fes múltiples i reiterades vegades (com els lots de la Indústria) i no per això té menys qualitat.

És més, en tots els laboratoris d’elaboració de FM, es tenen plans de garantia de qualitat exigit per la Llei i controls que fan del medicament individualitzat, segur, eficaç i accessible i que millora l’adherència de molts tractaments.

I en alguns casos com la pediatria o les malalties orfes o pal·liatius, una de les millors opcions.

Segons la llei 29/2006 , de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris:

FÓRMULA MAGISTRAL: es diu al medicament destinat a un pacient individualitzat, preparat pel farmacèutic, o sota la seva direcció, per a complimentar expressament una prescripció facultativa detallada en els principis actius que inclou, segons les Normes de correcta elaboració i control de qualitat establerts a fi i efecte, dispensada a l’Oficina de Farmàcia o servei farmacèutic i amb la Informació detallada al pacient.

Fórmules magistrals

Així mateix, un

PREPARAT OFICINAL: és aquell medicament elaborat segons les Normes de correcta elaboració i control de qualitat, establerts a fi i efecte i garantit pel farmacèutic o sota la seva direcció, dispensat a l’Oficina de farmàcia o servei farmacèutic, enumerat i descrit en el Formulari Nacional, destinat a la seva entrega directa als pacients que ho necessitin i abasteix la mateixa farmàcia o servei farmacèutic

Fórmules magistrals

La Fórmula magistral, com a medicament que és, pot ser adequat a un tractament finançat per la Seguretat Social si el principi actiu que ens prescriuen és finançat, val a dir que encara que hi ha molts, no ho estan tots.

Com a medicament privat la fórmula magistral no té més límit que el fet de poder fer-la, és a dir que estigui dins de la legalitat vigent.

Qui pot prescriure una Fórmula magistral?:

Qualsevol metge col·legiat, qualsevol veterinari col·legiat, i terapeuta que no envaeixi competències d’altres professionals.

Qui pot elaborar una fórmula magistral?:

Qualsevol servei de farmàcia hospitalària, pels seus residents i qualsevol oficina de farmàcia pels pacients/malalts/ clients ambulatoris i persones que ho necessitin.

És necessària una recepta o prescripció?

Sí, en el cas que es prescriguin medicaments, no si és un producte oficinal o fórmula cosmètica.

Deixar un comentari